lates 60s charlotte politics

lates 60s charlotte politics